Dennis Lehmann

aug 262015
 

Emne denne aften er klubtøj, der er den sidste måneds tid blevet arbejdet hårdt i tøjudvalget.

Det har betydet at vi skifter tøj mærke, der er mange ting der vil ændre sig i fremtiden, men nok om det nu, flere informationer senere.

Det betyder tog at vi regner med at åbne for bestilling af tøj midt september.

Det kræver så at i ved hvad størrelse i skal have i det ny mærke.

Så til klubaften på tirsdag vil 2 personer fra tøjudvalget være i klubben med prøve tøj så man kan finde sin størrelse. Tøjudvalget er tilstede fra kl. 18.30 til 20.30.

På vegne af tøj udvalget

Dennis Lehmann

jun 092015
 

Til generalforsamlingen blev det besluttet at alle udvalg skulle afholde 2 klubaftner i løbet af året.sankthans1
B&U udvalget har valgt at lave en utraditionel klubaften for hele klubbensankthans 2
tirsdag den 23. juni – SANKT HANS AFTEN.

Tid: 18.00 –
Sted: Vævergade 8, Barrit
Program: 1½ times cykeltur, efterfulgt af aftensmad fra grill og bål.
Pris Medlemmer: 0 kr.
Pris ikke medlemmer: 50 kr
(Betaling skal ske på dagen via mobilpay / Swipp (61549977) eller Dankort)

Tilmelding nødvendig: senest 16. juni
På e-mail: kidz@mcv.dk

.

Husk ekstra trøje og drikke, + evt. stol eller tæppe.
Alle kan deltage uanset

Venlig hilsen
B&U udvalget

feb 162015
 

MCV´s Bestyrelse indkalder til Ordinær Generalforsamling.

Sted: MCV´s Klublokaler, Midtbyskolen, Damhaven, 7100 Vejle.
Dato: Tirsdag d. 17/03-2015 Kl 1930

Dagsorden ifølge vedtægter:
Dagsordenspunkter på generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Planer for det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a) Formand & 2 bestyrelsesmedlem – ulige år
Rasmus Pode Jørgensen, Peter Lund Damsgaard & Jens Peter Jensen er på valg
Jens Peter Jensen ønsker ikke genvalg
Rasmus Pode Jørgensen ønsker ikke genvalg
Peter Lund Damsgaard ønsker genvalg

b) Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer – lige år
c) Rytterrepræsentant – hvert år
d) 1 suppleant til bestyrelsen – hvert år
9. Valg af revisor og suppleant for revisor – hvert år 10. Eventuelt – under dette punkt kan intet besluttes.

 

MCV´s Bestyrelse