feb 162015
 

MCV´s Bestyrelse indkalder til Ordinær Generalforsamling.

Sted: MCV´s Klublokaler, Midtbyskolen, Damhaven, 7100 Vejle.
Dato: Tirsdag d. 17/03-2015 Kl 1930

Dagsorden ifølge vedtægter:
Dagsordenspunkter på generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Planer for det kommende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a) Formand & 2 bestyrelsesmedlem – ulige år
Rasmus Pode Jørgensen, Peter Lund Damsgaard & Jens Peter Jensen er på valg
Jens Peter Jensen ønsker ikke genvalg
Rasmus Pode Jørgensen ønsker ikke genvalg
Peter Lund Damsgaard ønsker genvalg

b) Kasserer & 2 bestyrelsesmedlemmer – lige år
c) Rytterrepræsentant – hvert år
d) 1 suppleant til bestyrelsen – hvert år
9. Valg af revisor og suppleant for revisor – hvert år 10. Eventuelt – under dette punkt kan intet besluttes.

 

MCV´s Bestyrelse