Referat fra bestyrelsemøde

MCV bestyrelsesmøde 7/4-2021

Deltagere:

Kasper Holle, Michael Stahl, Andreas Mühlemann, Sven Lausen, Gert Spangsberg, Søren Engelbredt, Jakob Madsen

Er mandagsholdet begyndt at organisere sig udenom klubben?

Kasper kontakter Sonny og hører hvad der sker.

Status på medlemmer:

  • Stort set hele kvindeholdet har meldt sig ud, da de bærende kræfter har trukket sig
  • Vi er presse af Corona, da folk organiserer sig i private Facebook grupper grundet forsamlingsforbuddet.

Strategi 2021:

Hvad kan vi tilbyde medlemmerne som de ikke kan få i private grupper?

  • Det foreslås at klubbens ambitionsniveau sænkes da vi ikke har de nødvendige ressourcer til at løfte alle de store ideer vi har.
  • Kontingent skal sænkes markant, så det stadig vil være interessant at være medlem og der skal stadig være nogle tilbud til medlemmerne, såsom faste kaptajner, tøj, ture, løb og andre arrangementer.
  • Der er stadig et ønske om et fysisk klublokale, men det afhænger af at vi kan finde et lokale med en fornuftig husleje, så hele kontingentet ikke går til lokaler. Kasper undersøger mulighederne for kommunens lokaler ved havnen.

Skal kontingentet sættes ned for at reflektere det lave udbud af aktiviteter?

  • Det foreslås at kontingent ændres til 250 og allerede betalte medlemskaber forlænges til 2022.

Skal vi have et familiemedlemskab? Michael undersøger hvilken model der er mest praktisk:

  • Fast Pris for en husstand
  • Første medlem betaler fuld kontingent, rabat til efterfølgende familiemedlemmer i samme husstand.

Der skal ryddes op i Facebook siden og laves en fælles lukket gruppe for betalende medlemmer, så det bliver mere synligt hvad der forskellige hold foretager sig.

Vi skal være bedre til at søge kommunen om tilskud til trænere, ture osv. Vi har stadig et problem med at skaffe trænere! Hvordan løser vi dette?

  • Der foreslås at laves et fællesarrangement for trænere.
  • Der skal laves et Facebook opslag / mail til medlemmerne for at hverve kaptajner til de nye motions hold 1 / 2 / 3. Det skal synliggøres hvad vi kan tilbyde trænere/kaptajner; tøj, trænerkursus.

Generalforsamling 2021:

Dato for generalforsamling fastholdes på 4. Maj. Hvis forsamlingsforbuddet ikke hæves inden, afholdes den online.